Sazināties
Sazināties

Process

Kā mēs strādājam

Jebkura mūsu projekta izstrādes gaita ir vienkārša un caurspīdīga. Katru projektu rūpīgi izvērtējam un izmantojam tikai nepieciešamās procedūras un rīkus, lai optimizētu Jūsu izmaksas un laiku. Izstrādājot projektu pie mums, vadāmies pēc šāda scenārija:

1. solis - Prasību apzināšana

Uzsākot projekta izstrādi, mēs pēc būtības apvienojam mūsu zināšanas un virzām tās vienota mērķa sasniegšanai.

Jūs esat profesionāļi savā jomā, biznesā, pārzinat savu klientu, mērķauditoriju, savus iekšējos biznesa processus un noteikumus. Savukārt mēs ar savu pieredzi IT jomā palīdzam izvēlēties pareizākos un šķietami labākos risinājumus konkrēta mērķā sasniegšanai.

Līdz ar to, pirmajā posmā mēs ievācam informāciju, par to, ko ir nepieciešams izstrādāt, kā tam plānots darboties, kādi ir konkurenti, kā tie darbojas, ko mēs varētu darīt labāk.

Šis posms notiek vienkāršu sarunu veidā, kurā piedalās visas iesaistītās puses.

2. solis. Specifikācijas izstrāde

Šis posms nav piemērojams visiem projektiem. Mēs veidojam dokumentētu specifikāciju gadījumā, ja projekta sfēra ir pārāk plaša, lai to varētu aptvert ar dažām sarunām un pierakstiem.

Specifikācija ir dokuments, kuru sagatavo pēc vairākām sapulcēm ar iesaistītām pusēm, lai saskaņotu un precizētu projektā nepieciešamo funkcionalitāti. Gala rezultātāt top dokuments, kurā secīgi izklāstīta visa projekta ideja, tiek sastādīts tehniskais plāns tā izstrādei, norādīti nepieciešamie ārpakalpojumi, rīki un izstrādes metodoloģija.

Gadījumā, ja kaut kādu iemeslu dēļ nolemjat neturpināt sadarbību, šo dokumentu var iesniegt citiem izstrādātājiem, un nebūs jāveic jaunas specifikācijas izstrāde. Dokumenta sagatavošana ir maksas pakalpojums.

3. solis. Izmaksu aprēķins

Brīdī, kad ir skaidrs projekts apjoms, vai nu balstoties uz specifikāciju vai vienkārši izrunājot to savstarpēji, mums ir pietiekami daudz informācijas, lai sastādītu izmaksu aprēķinu.

Aprēķinu mēs sastādām dokumenta veidā, iekļaujot visas plānotās izstrādes resursus un materiālus. Aprēķins tiek balstīts uz projecēto nepieciešamo laiku, ņemot vērā uzkrāto pieredzi par vēsturiski padarīto darbu.

Atsevišķos gadījumos, izmaksu aprēķins ir informatīvs, bet samaksa par projekta izstrādi var būt tarificēta pēc stundu likmes.

4. solis. Prasību nostiprināšana

Šajā posmā, kad ir nokārtotas visas juridiskās formalitātes un ir noslēgts līgums, tiek sākts darbs pie struktūrskiču izveides.

Struktūrskice, tas ir vienkāršā veidā saplānota projekta darbība (elektroniski, zīmējuma veidā), kādi skati un sadaļas nepieciešami un kā tie savā starpā sadarbojas.

Šis vēl nav sistēmas dizains. Tas ir nepieciešams, lai varētu ātri un vienkārši pārkārtot lapu secību, tajā attēloto informāciju un darbības principus.

5. solis. Dizaina izstrāde

Šajā solī balstoties uz gatavu un apstiprinātu struktūrskici, tiek veidots vizuālais dizains. Tiek piemeklētas krāsas, vispārējais stils.

Parasti tiek sagatavots dizains sākumlapai vai citam galvenam skatam, pēc kā jau var lielā mērā noteikt vispārējo dizaina koncepciju. Ar šo koncepciju strādājam, līdz no Jūsu puses ir apstiprinājums, ka dizains atbilst iecerēm.

6. solis. Dizaina maketēšana

Šajā solī, kad ir gatavs dizains, notiek tā maketēšana. Tā nozīmē gatavās skices pārvēršana interaktīvā formātā, kuru “saprot” pārlūki un mobilā ierīces, lai tie spētu to attēlot tieši tādā izskatā, kā ir plānots saskaņā ar dizainu.

Darba rezultātā tiek iegūts iezīmju kods (HTML). Šajā brīdī lapu var apskatīt pārlūkā, taču tā vēl neizmanto un neapstrādā reālos datus.

7. solis. Programmēšana

Programmēšanas darbus uzsāk, kad ir gatavs dizaina makets un to var izmantot programmējot jau tieši projektam nepieciešamo funkcionaliatāti. Šajā posmā notiek programmas koda rakstīšana, datubāzes izstrāde.

Rakstot programmas kodu un savienojot to ar iepriekšējā solī izstrādāto maketu, tiek iegūts jau darbojošs risinājums. Tāpēc šajā posmā mēs nodrošinām šauras piekļūstamības testa vidi, kur var sekot līdzi izstrādes gaitai.

Bieži programmēšanas darbus var uzsākt vēl pirms gatavs makets (tas attiecas uz administrācijas sistēmu izstrādi, vai dziļi arhitektūras lietām, kur nav būtiski vēl, kā saturs attēlosies).

8. solis. Testēšana

Šajā brīdī, kad ir pabeigti izstrādes darbi, notiek projekta testēšana, lai pēc iespējams maksimāli novērstu defektus gatavajā sistēmā. Testēšana notiek, programmētājam sadarbojoties ar testētāju (kas ir atsevišķs speciālists).

9. solis. Datu imports

Gadījumā, ja tiek pārtaisīt esoša sistēma un nepieciešams saglabāt datus, notiek tā pārnešana un integrācija jaunajā sistēmā, ja tas ir iespējams un/vai nepieciešams.

Tiek veidoti speciāli importa skripti, kas automatizēti veic datu kopēšanu starp veco un jauno sistēmu.

10. solis. Publicēšana

Noslēdzošais solis ir projekta publicēšana internetā. Mēs vienojamies ar Jums par izvietošanas iespējām. Gadījumā, ja Jums nav sava hostēšanas piedāvājam, mēs varam ieteikt kompānijas, kas ar to nodarbojas, jo paši mēs lapas nehostējam.

11. solis. Atbalsts

Kad projekts ir palaists, pārbaudīts, novērstas pēdējās problēmas, ir iespējams slēgt līgumu par atbalsta darbiem. Šajā gadījumā mēs parasti vienojamies par darbu izpildi un tarifikāciju pēc stundas likmes. Tas nozīmē, ka, nepieciešamie papildinājumi tiek saskaņoti, iesniedzot par to aprakstu, no savas puses mēs informējam par aptuveno izpildes laiku, un reizi mēnesī izrakstām rēķinu par faktiski nostrādātām stundām.

 

Parunāsim?
LAT RUS ENG